6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe heeft op 26-01-2012 de status vastgesteld gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Drenthe
Dossier
NL.IMRO.1731.Buitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1731.Buitengebied-VST1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 318.854.603 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 3) 379.547 0,12%

- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 144.008.738 45,16%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 30.218.696 9,48%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 7.460.788 2,34%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 35.591.184 11,16%

- Bedrijf (art. 8) 472.745 0,15%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 56.807 0,02%
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 10) 102.163 0,03%
- Bedrijf - Biovergisting (art. 11) 37.445 0,01%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 12) 176.083 0,06%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 13) 1.660.515 0,52%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 14) 55.818 0,02%

- Horeca (art. 15) 29.445 0,01%

- Maatschappelijk (art. 16) 486.790 0,15%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 105.084 0,03%
- Maatschappelijk - Defensie (art. 18) 190.580 0,06%
- Maatschappelijk - Molen (art. 19) 842 0,00%

- Natuur (art. 20) 79.068.645 24,80%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 987.926 0,31%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 1.567.530 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 23) 33.194 0,01%

- Sport - Recreatie (art. 24) 167.375 0,05%

- Verkeer (art. 25) 10.172.136 3,19%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 555.259 0,17%

- Water (art. 27) 1.928.813 0,60%

- Wonen (art. 28) 1.396.650 0,44%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 29) 1.942.525 0,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 1.838.293 0,58%
- Leiding - Hoogspanning (art. 31) 1.667.227 0,52%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 6.757.887 2,12%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 259.724.745 81,46%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 4.504.724 1,41%
- Waarde - Boom (art. 35) 8.073 0,00%
- Waarde - Grasland (art. 36) 3.844.099 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 12.173.419 3,82%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 37.128.352 11,64%
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 40.5) 154.385.908 48,42%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.4) 173.992 0,05%

- other: es (art. 40.1) 17.832.080 5,59%
- other: speciale beschermingszone (art. 20) 13.154.015 4,13%

- veiligheidszone - bevi (art. 40.6) 10.937 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.7) 737.763 0,23%
- vrijwaringszone - radiotelescoop (art. 40.8) 64.547.502 20,24%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 40.9) 2.476.135 0,78%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 20) 2.652 0,00%