Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe (geconsolideerd 2014)

Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe (geconsolideerd 2014) heeft op 20-08-2014 de status geconsolideerd gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Drenthe
Dossier
NL.IMRO.1731.ConsolBuitengebied
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.1731.ConsolBuitengebied-VST1
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 318.315.536 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 3) 315.215 0,10%

- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 143.538.660 45,09%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 30.254.063 9,50%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 7.460.788 2,34%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 35.448.771 11,14%

- Bedrijf (art. 8) 472.501 0,15%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 80.330 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 10) 103.388 0,03%
- Bedrijf - Biovergisting (art. 11) 37.445 0,01%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 12) 177.570 0,06%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 13) 1.670.882 0,52%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 14) 55.818 0,02%

- Horeca (art. 15) 29.445 0,01%

- Maatschappelijk (art. 16) 486.790 0,15%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 105.084 0,03%
- Maatschappelijk - Defensie (art. 18) 190.580 0,06%
- Maatschappelijk - Molen (art. 19) 842 0,00%

- Natuur (art. 20) 79.229.058 24,89%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 882.162 0,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 1.567.256 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 23) 33.194 0,01%

- Sport - Recreatie (art. 24) 167.375 0,05%

- Verkeer (art. 25) 10.171.432 3,20%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 555.259 0,17%

- Water (art. 27) 1.927.277 0,61%

- Wonen (art. 28) 1.399.087 0,44%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 29) 1.973.046 0,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 1.817.470 0,57%
- Leiding - Hoogspanning (art. 31) 1.667.227 0,52%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 6.756.234 2,12%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 259.035.068 81,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 4.502.518 1,41%
- Waarde - Boom (art. 35) 8.073 0,00%
- Waarde - Grasland (art. 36) 3.844.099 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 12.160.127 3,82%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 37.128.352 11,66%
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 40.5) 153.874.312 48,34%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.4) 173.992 0,05%

- overige zone - es (art. 40.1) 17.825.889 5,60%
- overige zone - speciale beschermingszone (art. 20.1) 13.154.015 4,13%

- veiligheidszone - bevi (art. 40.6) 10.937 0,00%
- veiligheidszone - gasontvangstation 1 (art. 40.7) 1.393 0,00%
- veiligheidszone - gasontvangstation 2 (art. 40.7) 4.440 0,00%

- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 40.8) 998.908 0,31%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.9) 735.669 0,23%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 40.10) 10.836.795 3,40%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 40.10) 53.681.230 16,86%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 40.11) 2.446.411 0,77%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 20.3) 2.652 0,00%