Bestemmingsplan Correctieve herziening buitengebied Midden Drenthe

Bestemmingsplan Correctieve herziening buitengebied Midden Drenthe heeft op 06-03-2014 de status vastgesteld gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Drenthe
Dossier
NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied-VST1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 318.299.026 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 400.979 0,13%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 60.535 0,02%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 7.025 0,00%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 11.949 0,00%

- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 23.523 0,01%
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 10) 2.375 0,00%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 12) 4.031 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 13) 10.367 0,00%

- Maatschappelijk (art. 16) 1.049 0,00%

- Natuur (art. 20) 272.218 0,09%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 21) 66.619 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 22) 261.824 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 23) 10.362 0,00%

- Wonen (art. 28) 37.170 0,01%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 29) 81.319 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 1.817.470 0,57%
- Leiding - Hoogspanning (art. 31) 4.799 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 1.808 0,00%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 259.035.093 81,38%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 116 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40.2) 20.147 0,01%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 8.300 0,00%
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 40.5) 764.804 0,24%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.4) 1.087 0,00%

- overige zone - es (art. 40.1) 25.934 0,01%

- veiligheidszone - gasontvangstation 1 (art. 40.7) 1.393 0,00%
- veiligheidszone - gasontvangstation 2 (art. 40.7) 4.440 0,00%

- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 40.8) 998.908 0,31%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.9) 4.405 0,00%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 40.10) 10.836.795 3,40%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 40.10) 54.057.439 16,98%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 40.11) 3.185 0,00%