Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe 2022

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe 2022 heeft op 04-02-2022 de status ontwerp gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1731.CorHerbpBG2022
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1731.CorHerbpBG2022-ONT1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 318.042.536 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 235.521 0,07%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 3) 235.521 0,07%
Agrarisch met waarden 210.129.875 66,07%
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 141.266.531 44,42%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 29.664.204 9,33%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 4.607.634 1,45%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 34.591.506 10,88%
Bedrijf 2.808.184 0,88%
- Bedrijf (art. 8) 496.944 0,16%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 80.330 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 10) 108.728 0,03%
- Bedrijf - Biovergisting (art. 11) 37.445 0,01%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 12) 177.539 0,06%
- Bedrijf - Reïntegratiebedrijf (art. 13) 6.249 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 14) 1.900.948 0,60%
Bos 1.785 0,00%
- Bos (art. 15) 1.785 0,00%
Detailhandel 50.552 0,02%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 50.552 0,02%
Horeca 27.287 0,01%
- Horeca (art. 17) 27.287 0,01%
Maatschappelijk 326.346 0,10%
- Maatschappelijk (art. 18) 220.420 0,07%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 105.084 0,03%
- Maatschappelijk - Molen (art. 21) 842 0,00%
Natuur 85.661.987 26,93%
- Natuur (art. 22) 85.661.987 26,93%
Recreatie 2.493.473 0,78%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 23) 1.201 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 24) 900.955 0,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 25) 1.558.124 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 26) 33.194 0,01%
Sport 166.273 0,05%
- Sport - Recreatie (art. 27) 166.273 0,05%
Tuin 2.912 0,00%
- Tuin (art. 28) 2.912 0,00%
Verkeer 10.638.406 3,34%
- Verkeer (art. 29) 10.083.147 3,17%
- Verkeer - Railverkeer (art. 30) 555.259 0,17%
Water 1.915.663 0,60%
- Water (art. 31) 1.915.663 0,60%
Wonen 3.515.331 1,11%
- Wonen (art. 32) 1.485.899 0,47%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 33) 2.029.432 0,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.689.833 1,16%
- Leiding - Gas (art. 34) 1.904.134 0,60 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.667.227 0,52 %
- Leiding - Hoogspanning 110 kv (art. 36) 118.472 0,04 %
Waarde 273.541.986 86,01%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 6.754.400 2,12 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 258.432.840 81,26 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 4.502.574 1,42 %
- Waarde - Boom (art. 40) 8.073 0,00 %
- Waarde - Grasland (art. 41) 3.844.099 1,21 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 12.190.333 3,83%
- geluidzone - industrie (art. 45.2) 12.190.333 3,83 %
Milieuzone 157.693.170 49,58%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.3) 3.199.881 1,01 %
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 45.5) 154.319.297 48,52 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 45.4) 173.992 0,05 %
Overige zone 32.018.931 10,07%
- overige zone - es (art. 45.1) 17.805.912 5,60 %
- overige zone - speciale beschermingszone (art. 45.12) 13.154.015 4,14 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 45.13) 1.059.004 0,33 %
Veiligheidszone 16.341 0,01%
- veiligheidszone - bevi (art. 45.6) 10.937 0,00 %
- veiligheidszone - gasontvangstation 1 (art. 45.7) 1.338 0,00 %
- veiligheidszone - gasontvangstation 2 (art. 45.7) 4.066 0,00 %
Vrijwaringszone 63.864.944 20,08%
- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 45.8) 998.908 0,31 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45.9) 736.239 0,23 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 45.10) 10.424.436 3,28 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 45.10) 49.231.201 15,48 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 45.11) 2.474.159 0,78 %
Wetgevingzone 2.652 0,00%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 22.3) 2.652 0,00 %