Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe 2022

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Midden-Drenthe 2022 heeft op 30-06-2022 de status vastgesteld gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen?  Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1731.CorHerbpBG2022
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1731.CorHerbpBG2022-VST1
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 317.976.894 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 235.521 0,07%
- Agrarisch - Tuinbouw (art. 3) 235.521 0,07%
Agrarisch met waarden 213.608.685 67,18%
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 142.467.605 44,80%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 29.839.478 9,38%
- Agrarisch met waarden - 3 (art. 6) 6.071.915 1,91%
- Agrarisch met waarden - 4 (art. 7) 35.229.686 11,08%
Bedrijf 2.808.184 0,88%
- Bedrijf (art. 8) 496.944 0,16%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 80.330 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend (art. 10) 108.728 0,03%
- Bedrijf - Biovergisting (art. 11) 37.445 0,01%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 12) 177.539 0,06%
- Bedrijf - Reïntegratiebedrijf (art. 13) 6.249 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning en -opslag (art. 14) 1.900.948 0,60%
Bos 1.785 0,00%
- Bos (art. 15) 1.785 0,00%
Detailhandel 50.552 0,02%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 16) 50.552 0,02%
Horeca 27.287 0,01%
- Horeca (art. 17) 27.287 0,01%
Maatschappelijk 326.346 0,10%
- Maatschappelijk (art. 18) 220.420 0,07%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 105.084 0,03%
- Maatschappelijk - Molen (art. 21) 842 0,00%
Natuur 82.148.475 25,83%
- Natuur (art. 22) 82.148.475 25,83%
Recreatie 2.493.473 0,78%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 23) 1.201 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 24) 900.955 0,28%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 25) 1.558.124 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 26) 33.194 0,01%
Sport 166.273 0,05%
- Sport - Recreatie (art. 27) 166.273 0,05%
Tuin 2.912 0,00%
- Tuin (art. 28) 2.912 0,00%
Verkeer 10.615.144 3,34%
- Verkeer (art. 29) 10.059.885 3,16%
- Verkeer - Railverkeer (art. 30) 555.259 0,17%
Water 1.908.728 0,60%
- Water (art. 31) 1.908.728 0,60%
Wonen 3.515.331 1,11%
- Wonen (art. 32) 1.485.899 0,47%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 33) 2.029.432 0,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.689.833 1,16%
- Leiding - Gas (art. 34) 1.904.134 0,60 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 1.667.227 0,52 %
- Leiding - Hoogspanning 110 kv (art. 36) 118.472 0,04 %
Waarde 273.647.510 86,06%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 37) 6.895.402 2,17 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 38) 258.397.362 81,26 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 39) 4.502.574 1,42 %
- Waarde - Boom (art. 40) 8.073 0,00 %
- Waarde - Grasland (art. 41) 3.844.099 1,21 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 12.190.333 3,83%
- geluidzone - industrie (art. 45.2) 12.190.333 3,83 %
Milieuzone 157.668.527 49,58%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.3) 3.199.881 1,01 %
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 45.5) 154.294.654 48,52 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 45.4) 173.992 0,05 %
Overige zone 32.018.931 10,07%
- overige zone - es (art. 45.1) 17.805.912 5,60 %
- overige zone - speciale beschermingszone (art. 45.12) 13.154.015 4,14 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 45.13) 1.059.004 0,33 %
Veiligheidszone 16.341 0,01%
- veiligheidszone - bevi (art. 45.6) 10.937 0,00 %
- veiligheidszone - gasontvangstation 1 (art. 45.7) 1.338 0,00 %
- veiligheidszone - gasontvangstation 2 (art. 45.7) 4.066 0,00 %
Vrijwaringszone 63.843.326 20,08%
- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 45.8) 998.908 0,31 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45.9) 736.239 0,23 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 45.10) 10.424.436 3,28 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 45.10) 49.209.584 15,48 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 45.11) 2.474.159 0,78 %
Wetgevingzone 2.652 0,00%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 22.3) 2.652 0,00 %