Uitgebreide omgevingsvergunning, schuurwoning 'Erve Boer' te Garminge

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.ErveBoerGA Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1731.ErveBoerGA-OMGV Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 0 100%

Besluitgebied naam m2 %
Uitgebreide omgevingsvergunning, schuurwoning 'Erve Boer' te Garminge 0 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%