Bestemmingsplan Hooghalen - Hoofdstraat 14-18 (uitbreiding supermarkt en bakkerij)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.Hoofdstraat14x18HH Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.Hoofdstraat14x18HH-ONT1 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.491 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel (art. 3) 3.533 54,43%

- Groen - Dorpsgroen (art. 4) 1.560 24,03%

- Wonen (art. 5) 1.398 21,54%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radiotelescoop (art. 8) 6.491 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoofdstraat
Middendorp