Locatie De Wegwijzer Westerbork

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.LocatieWegwijzerWE Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1731.LocatieWegwijzerWE-ONT1 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.391 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 278 4,35%

- Verkeer (art. 5) 991 15,50%

- Wonen (art. 4) 5.122 80,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 6.391 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zuidbrink