Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Beilen, partiële herziening Makkum 7 heeft op 21-02-2014 de status ontwerp gekregen door Midden-Drenthe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Drenthe
Dossier
NL.IMRO.1731.Makkum7BEI
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1731.Makkum7BEI-ONT1
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.112 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 4.112 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 4.112 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - es (art. 7) 4.112 100,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop max. bouwhoogte 9,1 m (art. 7) 4.112 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Makkum