Nieuwe Es 6a en 8 Wijster

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS-VST1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.953 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 1.953 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Nieuwe Es