Oosteinde 10 te westerbork

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.Oosteinde10WE Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.Oosteinde10WE-ONT1 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.527 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 2.527 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oosteinde