Wijzigingsplan Vaartweg 52 te Smilde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.Vaartweg52SM Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1731.Vaartweg52SM-WVS1 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.339 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 3.929 61,99%

- Wonen - 1 (art. 4) 2.410 38,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 4) 283 4,46%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 6.339 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vaartweg