Veldhuizenweg 5a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML-WVS1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 107.290 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 3) 107.290 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 107.290 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - hydrologische beinvloeding (art. 8) 107.290 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Veldhuizenweg