buitengebied Midden-Drenthe, Vorrelveen 10 te Beilen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Drenthe Dossier NL.IMRO.1731.Vorrelveen10BE Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1731.Vorrelveen10BE-WVS1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.201 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 2) 1.166 8,83%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 2) 12.036 91,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 2) 1.594 12,08%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vorrelveen