7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe heeft op 05-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Overbetuwe.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Overbetuwe
Dossier
NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-VSG1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 84.424.193 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 33.379.282 39,54%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 24.659.862 29,21%
- Agrarisch met waarden - Uiterwaarden (art. 5) 6.076.884 7,20%

- Bedrijf (art. 6) 727.919 0,86%
- Bedrijf - Uiterwaarden (art. 7) 279.668 0,33%

- Bos (art. 8) 1.108.886 1,31%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 9.526 0,01%

- Detailhandel (art. 10) 55.934 0,07%

- Groen (art. 11) 881.854 1,04%

- Horeca (art. 12) 30.480 0,04%
- Horeca - Uiterwaarden (art. 13) 1.816 0,00%

- Kantoor (art. 14) 11.523 0,01%
- Kantoor - Uiterwaarden (art. 15) 1.054 0,00%

- Maatschappelijk (art. 16) 76.337 0,09%

- Natuur (art. 17) 2.319.650 2,75%

- Recreatie (art. 18) 142.733 0,17%
- Recreatie - Verblijf (art. 19) 153.711 0,18%
- Recreatie - Verblijf uiterwaarden (art. 20) 110.419 0,13%

- Sport (art. 21) 286.949 0,34%
- Sport - Golfterrein (art. 22) 332.288 0,39%

- Verkeer (art. 23) 4.824.255 5,71%
- Verkeer - Spoor (art. 24) 1.023.937 1,21%

- Water (art. 25) 3.057.850 3,62%
- Water - Rivier (art. 26) 2.882.519 3,41%

- Wonen (art. 27) 1.977.751 2,34%
- Wonen - Uiterwaarden (art. 28) 8.998 0,01%
- Wonen - Woonboot (art. 29) 36 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 453.690 0,54%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 2.164.705 2,56%
- Leiding - Riool (art. 32) 166.635 0,20%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 2.343.190 2,78%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 34) 2.162.675 2,56%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 35) 31.348.507 37,13%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 36) 19.217.077 22,76%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 37) 24.380.666 28,88%
- Waarde - Ecologische Hoofdstructuur (art. 38) 8.980 0,01%
- Waarde - Landgoed (art. 39) 2.490.042 2,95%
- Waarde - Natuur (art. 40) 1.656.156 1,96%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 3.207.437 3,80%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 42) 11.941.237 14,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 46) 11.049.014 13,09%
- milieuzone - waterwingebied (art. 46) 727.326 0,86%

- other: ehs natuur (art. 46) 4.465.143 5,29%
- other: ehs verbinding (art. 46) 2.226.001 2,64%
- other: ehs verweving (art. 46) 7.925.079 9,39%
- other: waardevol landschap (art. 46) 41.346.080 48,97%

- veiligheidszone - lpg (art. 46) 43.339 0,05%

- vrijwaringszone - molenbiotoop De Vink (art. 46) 304.833 0,36%
- vrijwaringszone - molenbiotoop Nieuw Leven (art. 46) 210.607 0,25%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 31.4.2) 1.027.217 1,22%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 31.4.2) 2.521.425 2,99%