Buitengebied, Evenemententerrein De Park, Elst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Overbetuwe Dossier NL.IMRO.1734.0173BUITeventer Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1734.0173BUITeventer-VSG1 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 77.615 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen - Laanbeplanting (art. 3) 2.110 2,72%

- Recreatie (art. 4) 74.878 96,47%

- Verkeer (art. 5) 627 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 6) 3.415 4,40%

- Waarde - Archeologie (art. 7) 38.865 50,07%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 8) 2.737 3,53%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 9) 36.013 46,40%