Buitengebied, Valburgseweg 129, Elst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Overbetuwe Dossier NL.IMRO.1734.0224BUITvalburg129 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1734.0224BUITvalburg129-VSG1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 24.385 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 19.156 78,56%

- Wonen (art. 4) 5.229 21,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 5) 12.665 51,94%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 6) 11.578 47,48%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Valburgseweg