Bestemmingsplan Buitengebied hof van Twente

Bestemmingsplan Buitengebied hof van Twente heeft op 19-01-2012 de status ontwerp gekregen door Hof van Twente.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 202.296.608 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 49.268.573 24,35%
- Agrarisch (art. 3) 49.268.573 24,35%
Agrarisch met waarden 91.841.308 45,40%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 91.841.308 45,40%
Bedrijf 1.703.627 0,84%
- Bedrijf (art. 5) 992.244 0,49%
- Bedrijf - VAB (art. 6) 34.957 0,02%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 7) 676.426 0,33%
Bos 23.279.055 11,51%
- Bos (art. 8) 23.279.055 11,51%
Cultuur en ontspanning 9.438 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 9.438 0,00%
Dienstverlening 4.918 0,00%
- Dienstverlening (art. 11) 4.918 0,00%
Horeca 138.513 0,07%
- Horeca (art. 12) 138.513 0,07%
Maatschappelijk 576.111 0,28%
- Maatschappelijk (art. 13) 428.928 0,21%
- Maatschappelijk - Defensiedepot (art. 14) 113.947 0,06%
- Maatschappelijk - Defensie TLS (art. 15) 33.236 0,02%
Natuur 15.318.118 7,57%
- Natuur (art. 16) 15.318.118 7,57%
Overig 810.230 0,40%
- Buitenplaats (art. 9) 810.230 0,40%
Recreatie 1.422.669 0,70%
- Recreatie (art. 17) 54.347 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 1.368.322 0,68%
Sport 1.013.118 0,50%
- Sport (art. 19) 1.013.118 0,50%
Tuin 15.661 0,01%
- Tuin (art. 20) 15.661 0,01%
Verkeer 8.974.932 4,44%
- Verkeer (art. 21) 8.828.204 4,36%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 22) 146.728 0,07%
Water 4.568.960 2,26%
- Water (art. 23) 3.196.441 1,58%
- Water - Kanaal (art. 24) 1.372.519 0,68%
Wonen 3.351.376 1,66%
- Wonen (art. 25) 3.190.767 1,58%
- Wonen - Azelo (art. 26) 41.744 0,02%
- Wonen - Beschermd dorpsgezicht (art. 27) 513 0,00%
- Wonen - Boerderijwoningen (art. 28) 16.399 0,01%
- Wonen - VAB (art. 29) 101.952 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 4.709.600 2,33%
- Leiding - Brandstof (art. 30) 644.849 0,32 %
- Leiding - Gas (art. 31) 725.914 0,36 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 2.207.035 1,09 %
- Leiding - Riool (art. 33) 152.998 0,08 %
- Leiding - Water (art. 34) 978.804 0,48 %
Waarde 214.770.132 106,17%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 35) 416.199 0,21 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 36) 747.331 0,37 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 29.3.1) 28.041 0,01 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 37) 92.363.767 45,66 %
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 30.4.4) 39.142 0,02 %
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 38) 49.653.054 24,54 %
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 32.1) 33.243 0,02 %
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 39) 57.133.607 28,24 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 40) 454.858 0,22 %
- Waarde - EHS (art. 34.4) 19.850 0,01 %
- Waarde - EHS (art. 41) 13.881.039 6,86 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Luchtvaartverkeerzone 39.982.798 19,76%
- luchtvaartverkeerzone (art. 45) 39.982.798 19,76 %
Milieuzone 27.514.076 13,60%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45) 8.187.384 4,05 %
- milieuzone - intrekgebied (art. 45) 18.910.129 9,35 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 45) 416.563 0,21 %
Reconstructiewetzone 202.223.710 99,96%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 45) 43.847.971 21,68 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 45) 32.565.356 16,10 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 37.4.3) 953 0,00 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 45) 125.809.431 62,19 %
Veiligheidszone 739.437 0,37%
- veiligheidszone - bevi (art. 45) 276.661 0,14 %
- veiligheidszone - defensiedepot 1 (art. 45) 197.791 0,10 %
- veiligheidszone - defensiedepot 2 (art. 45) 264.985 0,13 %
Vrijwaringszone 169.853.121 83,96%
- vrijwaringszone - radar (art. 45) 163.303.904 80,72 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 45) 6.549.216 3,24 %