Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente

Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente heeft op 16-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Hof van Twente.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS40
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 202.146.864 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 49.008.171 24,24%
- Agrarisch (art. 3) 49.008.170 24,24%
Agrarisch met waarden 91.831.978 45,43%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 91.831.978 45,43%
Bedrijf 1.727.649 0,85%
- Bedrijf (art. 5) 995.193 0,49%
- Bedrijf - Vab (art. 6) 56.030 0,03%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 7) 676.426 0,33%
Bos 11.090.972 5,49%
- Bos (art. 8) 11.090.972 5,49%
Cultuur en ontspanning 4.986 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 4.986 0,00%
Dienstverlening 4.918 0,00%
- Dienstverlening (art. 11) 4.918 0,00%
Horeca 136.752 0,07%
- Horeca (art. 12) 136.752 0,07%
Maatschappelijk 583.440 0,29%
- Maatschappelijk (art. 13) 436.257 0,22%
- Maatschappelijk - Defensiedepot (art. 14) 113.947 0,06%
- Maatschappelijk - Defensie tls (art. 15) 33.236 0,02%
Natuur 27.305.825 13,51%
- Natuur (art. 16) 27.305.825 13,51%
Overig 821.137 0,41%
- Buitenplaats (art. 9) 821.137 0,41%
Recreatie 1.414.628 0,70%
- Recreatie (art. 17) 52.173 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 1.362.455 0,67%
Sport 1.016.155 0,50%
- Sport (art. 19) 1.016.155 0,50%
Tuin 15.661 0,01%
- Tuin (art. 20) 15.661 0,01%
Verkeer 8.957.162 4,43%
- Verkeer (art. 21) 8.810.435 4,36%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 22) 146.728 0,07%
Water 4.812.931 2,38%
- Water (art. 23) 3.440.412 1,70%
- Water - Kanaal (art. 24) 1.372.519 0,68%
Wonen 3.414.497 1,69%
- Wonen (art. 25) 3.234.545 1,60%
- Wonen - Azelo (art. 26) 42.005 0,02%
- Wonen - Beschermd dorpsgezicht (art. 27) 513 0,00%
- Wonen - Boerderijwoningen (art. 28) 16.399 0,01%
- Wonen - Vab (art. 29) 121.034 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 5.098.750 2,52%
- Leiding - Brandstof (art. 30) 644.849 0,32 %
- Leiding - Gas (art. 31) 725.631 0,36 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 2.607.054 1,29 %
- Leiding - Riool (art. 33) 153.167 0,08 %
- Leiding - Water (art. 34) 968.049 0,48 %
Waarde 213.510.740 105,62%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 35) 416.199 0,21 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 36) 747.331 0,37 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 37) 92.296.571 45,66 %
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 38) 49.686.784 24,58 %
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 39) 57.025.160 28,21 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 40) 454.858 0,23 %
- Waarde - Ehs (art. 41) 12.883.837 6,37 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 143.888 0,07%
- geluidzone - industrie (art. 45.1) 143.888 0,07 %
Luchtvaartverkeerzone 39.982.814 19,78%
- luchtvaartverkeerzone (art. 45.2) 39.982.814 19,78 %
Milieuzone 27.476.507 13,59%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.3) 8.176.254 4,04 %
- milieuzone - intrekgebied (art. 45.4) 18.883.690 9,34 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 45.5) 416.563 0,21 %
Reconstructiewetzone 202.073.967 99,96%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 45.6) 43.847.971 21,69 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 45.6) 32.565.361 16,11 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 45.6) 125.660.635 62,16 %
Veiligheidszone 739.437 0,37%
- veiligheidszone - bevi (art. 45.7) 276.661 0,14 %
- veiligheidszone - defensiedepot 1 (art. 45.8) 197.791 0,10 %
- veiligheidszone - defensiedepot 2 (art. 45.9) 264.985 0,13 %
Vrijwaringszone 169.718.168 83,96%
- vrijwaringszone - radar (art. 45.10) 163.168.953 80,72 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 45.11) 6.549.215 3,24 %