Buitengebied Rijssen, Landgoed de Noetselenberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rijssen-Holten Dossier NL.IMRO.1742.BPB2015005 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1742.BPB2015005-0401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 85.628 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 10.328 12,06%

- Bos (art. 4) 67.586 78,93%

- Recreatie - Recreatiewoning (art. 5) 519 0,61%

- Wonen (art. 6) 7.177 8,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog (art. 7) 599 0,70%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde middelhoog (art. 8) 28.329 33,08%
- Waarde - EHS (art. 9) 73.661 86,02%
- Waarde - Reliëf (art. 10) 10.834 12,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 14.1) 45.956 53,67%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 14.2) 39.672 46,33%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hooiweg
Ligtenbergerdijk