Bedrijventerrein Rijssen, herontwikkeling Molendijk Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rijssen-Holten Dossier NL.IMRO.1742.BPRB2014001 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1742.BPRB2014001-0401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.659 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 6.576 37,24%

- Verkeer - Wegverkeer (art. 4) 11.084 62,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 5) 1.927 10,91%