Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 18-02-2010 de status vastgesteld gekregen door Dinkelland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dinkelland
Dossier
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 164.231.321 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - 1 (art. 3) 91.328.631 55,61%
- Agrarisch - 2 (art. 4) 34.883.246 21,24%

- Bedrijf (art. 8) 221.376 0,13%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9) 83.922 0,05%
- Bedrijf - Glastuinbouw (art. 10) 428.645 0,26%
- Bedrijf - Manege (art. 11) 57.690 0,04%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 12) 22.471 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 13) 11.105 0,01%
- Bedrijf - Paardenhouderij (art. 14) 133.461 0,08%
- Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie (art. 15) 34.985 0,02%
- Bedrijf - Voormalig agrarisch (art. 16) 73.594 0,04%

- Bos en Natuur (art. 5) 23.880.824 14,54%

- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 17) 3.307 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Ontvangstcentrum (art. 18) 6.513 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Sterrenwacht (art. 19) 9.536 0,01%

- Detailhandel (art. 20) 15.752 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 21) 115.919 0,07%

- Horeca (art. 22) 124.076 0,08%

- Kantoor (art. 23) 5.344 0,00%

- Maatschappelijk (art. 24) 5.064 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 25) 19.433 0,01%
- Maatschappelijk - Dorpshuis (art. 26) 5.576 0,00%
- Maatschappelijk - Scouting (art. 27) 8.085 0,00%

- Recreatie (art. 28) 14.175 0,01%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 29) 29.966 0,02%

- Sport - Honderdressuurterrein (art. 30) 17.105 0,01%
- Sport - Klootschietbaan (art. 31) 147.933 0,09%

- Verkeer (art. 32) 6.308.464 3,84%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 33) 111.262 0,07%
- Verkeer - Railverkeer (art. 34) 82.958 0,05%

- Water - 1 (art. 6) 1.367.502 0,83%
- Water - 2 (art. 7) 1.146.498 0,70%
- Water - Waterwinning (art. 35) 253.773 0,15%

- Wonen (art. 36) 3.087.104 1,88%
- Wonen - Landgoed (art. 37) 129.803 0,08%
- Wonen - Landhuis (art. 38) 45.977 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 39) 1.114.559 0,68%
- Leiding - Gas (art. 40) 507.263 0,31%
- Leiding - Hoogspanning (art. 41) 279.368 0,17%
- Leiding - Water (art. 42) 357.158 0,22%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 43) 85.144 0,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 44) 1.862.532 1,13%
- Waarde - Ecologie (art. 45) 36.265.866 22,08%
- Waarde - Essen (art. 46) 10.040.510 6,11%
- Waarde - Landschap (art. 47) 640.139 0,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - spoor (art. 51) 1.398.239 0,85%

- luchtvaartverkeerzone (art. 51) 2.467.855 1,50%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 51) 5.031.872 3,06%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 7.050.514 4,29%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4) 8.448.122 5,14%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 4) 810.055 0,49%

- veiligheidszone - lpg (art. 51) 34.706 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 51) 1.634.358 1,00%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 51) 398.080 0,24%