Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Kreken fase 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland
DossierNL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 24-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 237.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 37 0,02%
- Bedrijf (art. 3) 37 0,02%
Gemengd 2.607 1,10%
- Gemengd (art. 4) 2.607 1,10%
Groen 43.388 18,31%
- Groen (art. 5) 43.388 18,31%
Tuin 1.838 0,78%
- Tuin (art. 6) 1.838 0,78%
Verkeer 39.021 16,46%
- Verkeer (art. 7) 26.338 11,11%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 12.683 5,35%
Water 16.470 6,95%
- Water (art. 9) 16.470 6,95%
Wonen 6.497 2,74%
- Wonen (art. 10) 6.497 2,74%
Woongebied 127.148 53,65%
- Woongebied - 1 (art. 11) 17.323 7,31%
- Woongebied - 2 (art. 12) 39.883 16,83%
- Woongebied - 3 (art. 13) 69.942 29,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 208.523 87,98%
Waarde - Archeologie 1 (art. 14) 14.955 6,31%
Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 98.570 41,59%
Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 6.927 2,92%
Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 88.070 37,16%
Waterstaat 22.882 9,65%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 22.882 9,65%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De Kreken fase 2 voorontwerp 24-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Kreken - fase 1 vastgesteld 07-07-2015 detail naar de kaart
exploitatieplan De Kreken fase 3 ontwerp 19-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Kreken fase 3 vastgesteld 04-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Boomawatering vastgesteld 28-01-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
wijzigingsvergunning Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) 24-06-2019 24-06-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) 24-06-2019 24-06-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Maasdijk 20 gemeente Westland ('s-Gravenzande) 24-06-2019 24-06-2019 detail
apv vergunning Verleende vergunningen/ontheffingen 24-06-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Westland 2014, nr. 31 24-06-2019 24-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nieuweweg Poeldijk detail
Paul Captijnlaan Poeldijk detail

Meer weten over adressen?