De Kreken fase 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland
DossierNL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 24-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 237.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 37 0,02%
- Bedrijf (art. 3) 37 0,02%
Gemengd 2.607 1,10%
- Gemengd (art. 4) 2.607 1,10%
Groen 43.388 18,31%
- Groen (art. 5) 43.388 18,31%
Tuin 1.838 0,78%
- Tuin (art. 6) 1.838 0,78%
Verkeer 39.021 16,46%
- Verkeer (art. 7) 26.338 11,11%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 12.683 5,35%
Water 16.470 6,95%
- Water (art. 9) 16.470 6,95%
Wonen 6.497 2,74%
- Wonen (art. 10) 6.497 2,74%
Woongebied 127.148 53,65%
- Woongebied - 1 (art. 11) 17.323 7,31%
- Woongebied - 2 (art. 12) 39.883 16,83%
- Woongebied - 3 (art. 13) 69.942 29,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 208.523 87,98%
Waarde - Archeologie 1 (art. 14) 14.955 6,31%
Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 98.570 41,59%
Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 6.927 2,92%
Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 88.070 37,16%
Waterstaat 22.882 9,65%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 22.882 9,65%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
De Kreken fase 2 detail kaart
De Kreken - fase 1 detail kaart
De Kreken fase 3 detail kaart
De Kreken fase 3 detail kaart
Glastuinbouwgebied Boomawatering detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Blauwhek 6/Maasdijk 7 gemeente Westland (Maasdijk) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Maasdijk 20 gemeente Westland ('s-Gravenzande) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) detail
Verleende vergunningen/ontheffingen detail
Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nieuweweg Poeldijk detail
Paul Captijnlaan Poeldijk detail

Meer weten over adressen?