De Kreken fase 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland Dossier NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1783.OWZKREKENf2opb-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 237.007 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 37 0,02%

- Gemengd (art. 4) 2.607 1,10%

- Groen (art. 5) 43.388 18,31%

- Tuin (art. 6) 1.838 0,78%

- Verkeer (art. 7) 26.338 11,11%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 12.683 5,35%

- Water (art. 9) 16.470 6,95%

- Wonen (art. 10) 6.497 2,74%

- Woongebied - 1 (art. 11) 17.323 7,31%
- Woongebied - 2 (art. 12) 39.883 16,83%
- Woongebied - 3 (art. 13) 69.942 29,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 14) 14.955 6,31%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 15) 98.570 41,59%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 6.927 2,92%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 17) 88.070 37,16%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 22.882 9,65%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Nieuweweg
Paul Captijnlaan