7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland heeft op 19-12-2012 de status vastgesteld gekregen door Westland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Westland
Dossier
NL.IMRO.1783.abp00000013
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1783.abp00000013-vast
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 49.161.025 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 39.412.811 80,17%

- Bedrijf (art. 4) 767.570 1,56%
- Bedrijf - Agrarisch Aanverwant Bedrijf (art. 5) 296.416 0,60%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 12.679 0,03%

- Detailhandel (art. 7) 77.834 0,16%

- Gemengd (art. 8) 11.102 0,02%

- Groen (art. 9) 219.843 0,45%

- Horeca (art. 10) 21.745 0,04%

- Kantoor (art. 11) 4.652 0,01%

- Maatschappelijk (art. 12) 120.632 0,25%

- Natuur (art. 13) 1.627.676 3,31%

- Recreatie (art. 14) 346.604 0,71%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 67.147 0,14%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 16) 51.901 0,11%

- Sport (art. 17) 160.676 0,33%

- Verkeer (art. 18) 2.701.645 5,50%

- Water (art. 19) 1.317.121 2,68%

- Wonen (art. 20) 1.806.018 3,67%
- Wonen - Dijkwoning (art. 21) 44.964 0,09%
- Wonen - Voormalige Boerderij (art. 22) 86.790 0,18%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 23) 5.202 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 262.613 0,53%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 671.137 1,37%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 48.682.462 99,03%
- Waarde - Natuur (art. 27) 478.547 0,97%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 3.955.608 8,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 34) 14.049.378 28,58%
- geluidzone - weg (art. 34) 150.141 0,31%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 34) 467.165 0,95%