Geo- en vastgoeddata op locatie:

Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland
DossierNL.IMRO.1783.abp00000013w33
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1783.abp00000013w33-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 02-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.062 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.062 100,00%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 1) 2.062 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk vastgesteld 23-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland vastgesteld 19-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
wijzigingsvergunning Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gemeenteblad Westland 2014, nr. 31 26-05-2019 26-05-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) 26-05-2019 26-05-2019 detail
apv vergunning Verleende vergunningen/ontheffingen 26-05-2019 26-05-2019 detail
verkeersbesluit Kennisgeving stremming vaarweg "Zijde" gemeente Westland/Midden-Delfland 26-05-2019 26-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.