Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland
DossierNL.IMRO.1783.abp00000013w33
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1783.abp00000013w33-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 02-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.062 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.062 100,00%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 1) 2.062 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk detail kaart
Glastuinbouwgebied Westland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende vergunningen/ontheffingen detail
Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Maasdijk 20 gemeente Westland ('s-Gravenzande) detail
Gemeenteblad Westland 2014, nr. 31 detail

Vergunningen in de gaten houden?