Bedrijventerreinen A20 Westland 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westland
DossierNL.IMRO.1783.abp00000023h01
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1783.abp00000023h01-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.234 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 40.234 100,00%
- Bedrijventerrein (art. 3) 40.234 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 40.234 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 40.234 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 40.234 100,00%
geluidzone - industrie (art. 18) 40.234 100,00%
Wetgevingzone 2.793 6,94%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - Wro-zone 2 (art. 18) 2.793 6,94%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerreinen A20 Westland 1e herziening detail kaart
Bedrijventerreinen A20 Westland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Maasdijk 20 gemeente Westland ('s-Gravenzande) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Hoge Noordweg 2 gemeente Westland (Naaldwijk) detail
Verleende vergunningen/ontheffingen detail
Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Blauwhek 6/Maasdijk 7 gemeente Westland (Maasdijk) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Transportweg Maasdijk detail

Meer weten over adressen?