7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Gras heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Midden-Delfland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Delfland
Dossier
NL.IMRO.1842.bp11BG04
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.1842.bp11BG04-va01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.230.778 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 30.250.551 77,11%

- Bedrijf (art. 4) 225.177 0,57%

- Bos (art. 5) 152.162 0,39%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 5.234 0,01%

- Gemengd (art. 7) 8.552 0,02%

- Groen (art. 8) 179.416 0,46%
- Groen - Landschappelijke overgangszone (art. 9) 146.348 0,37%

- Horeca (art. 10) 13.060 0,03%

- Kantoor (art. 11) 251 0,00%

- Maatschappelijk (art. 12) 11.450 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 12.053 0,03%
- Maatschappelijk - Zorg (art. 14) 3.160 0,01%

- Natuur (art. 16) 2.744.044 6,99%

- Overig - Molen (art. 15) 2.475 0,01%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 320.340 0,82%
- Recreatie - Golfbaan (art. 18) 869.073 2,22%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 46.266 0,12%
- Recreatie - Scouting (art. 20) 1.481 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 21) 22.857 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2 (art. 22) 7.433 0,02%

- Sport (art. 23) 93.585 0,24%

- Tuin (art. 24) 390.239 0,99%

- Verkeer (art. 25) 712.427 1,82%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 14.903 0,04%
- Verkeer - Rijksweg (art. 27) 684.252 1,74%

- Water (art. 28) 2.030.067 5,17%

- Wonen (art. 29) 283.920 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Co2 (art. 30) 55.902 0,14%
- Leiding - Gas (art. 31) 189.384 0,48%
- Leiding - Hoogspanning (art. 32) 17.829 0,05%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 1 (art. 33) 11.018 0,03%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 2 (art. 34) 96.424 0,25%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 3 (art. 35) 43.379 0,11%
- Leiding - Leidingstrook (art. 36) 815.864 2,08%
- Leiding - Olie (art. 37) 18.730 0,05%
- Leiding - Riool (art. 38) 41.813 0,11%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 39) 625.181 1,59%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 40) 10.885.027 27,75%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 41) 13.178.294 33,59%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 42) 13.599.778 34,67%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 2.619.661 6,68%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 44) 332.323 0,85%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 49.3) 784.720 2,00%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 49.3) 625.556 1,59%
- luchtvaartverkeerzone - 3 (art. 49.3) 3.362.523 8,57%

- milieuzone - eendenkooi (art. 49.2) 3.519.843 8,97%

- veiligheidszone - leiding (art. 49.4) 1.654.256 4,22%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 49.1.1) 1.379.772 3,52%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 49.1.2) 67.466 0,17%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 33.5) 11.018 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 16.5) 92.680 0,24%