Woudzicht 2, Schipluiden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Delfland
DossierNL.IMRO.1842.bp16BG01
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1842.bp16BG01-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 26-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.686 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 9.742 91,16%
- Tuin (art. 3) 9.742 91,16%
Wonen 944 8,84%
- Wonen (art. 4) 944 8,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 10.686 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 10.686 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 1.878 17,57%
veiligheidszone - leiding (art. 9.1) 1.878 17,57%
Vrijwaringszone 5.854 54,78%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 9.2) 5.854 54,78%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woudzicht 2, Schipluiden detail kaart
Woudzicht 2, Schipluiden detail kaart
Buitengebied Gras detail kaart
Buitengebied Gras detail kaart
Buitengebied Gras detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Klaas Engelbrechtsweg 2 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Coldenhovenlaan gemeente Midden-Delfland (Maasland) detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Lookwatering 52 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) detail
Verleende vergunningen/ontheffingen detail
Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit knooppunt Westerlee gemeente Westland (Naaldwijk) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Woudtzicht Schipluiden detail

Meer weten over adressen?