Woudzicht 2, Schipluiden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Delfland Dossier NL.IMRO.1842.bp16BG01 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1842.bp16BG01-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.686 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 9.742 91,16%

- Wonen (art. 4) 944 8,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 10.686 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - leiding (art. 9.1) 1.878 17,57%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 9.2) 5.854 54,78%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Woudtzicht