7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan partiele herziening Harnaschpolder Noord 2014 - Reclamemast heeft op 07-10-2016 de status ontwerp gekregen door Midden-Delfland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Midden-Delfland
Dossier
NL.IMRO.1842.bp16HP02
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1842.bp16HP02-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.661 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 1.652 8,00%
- Bedrijventerrein - Uit te werken (art. 5) 11.944 57,81%

- Water (art. 4) 7.066 34,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 3.360 16,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - reclamemast - 1 (art. 3.2.2) 627 3,03%
- overige zone - reclamemast - 2 (art. 9.2.1) 15.853 76,73%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 9.1.1) 9.364 45,32%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijventerrein - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 20.661 100%
Enkelbestemming 57,81%