Zouteveenseweg 3 en 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Delfland Dossier NL.IMRO.1842.bp16SL01 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1842.bp16SL01-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 748 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 191 25,54%

- Tuin (art. 4) 165 22,03%

- Wonen (art. 5) 392 52,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 748 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 7) 266 35,53%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Zouteveenseweg