Hooiberg Kwakelweg 19, Maasland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Midden-Delfland Dossier NL.IMRO.1842.ovKwakelweg19ML Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1842.ovKwakelweg19ML-on01 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 94 100%

Besluitgebied naam m2 %
Hooiberg Kwakelweg 19, Maasland 94 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Kwakelweg