7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 heeft op 30-06-2011 de status vastgesteld gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP00866
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP00866-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 69.055.158 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 41.052.688 59,45%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 6.959.420 10,08%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 4.860.792 7,04%

- Bedrijf (art. 6) 307.150 0,44%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 375 0,00%

- Bos (art. 8) 1.438.582 2,08%

- Groen (art. 9) 39.722 0,06%

- Horeca (art. 10) 54.898 0,08%

- Maatschappelijk (art. 11) 51.557 0,07%

- Natuur (art. 12) 7.162.292 10,37%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 268.045 0,39%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 14) 84.111 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 411.272 0,60%

- Sport (art. 16) 190.128 0,28%

- Verkeer (art. 17) 2.918.067 4,23%

- Water (art. 18) 577.768 0,84%

- Wonen (art. 19) 2.678.287 3,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 36.711 0,05%
- Leiding - Riool (art. 21) 107.867 0,16%
- Leiding - Water (art. 22) 197.979 0,29%
- Waarde - Beschermingszone natte natuur parel (art. 29) 16.536.465 23,95%

- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 23) 9.944.726 14,40%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (parel) (art. 24) 8.195.556 11,87%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 25) 20.283.186 29,37%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (parel) (art. 26) 1.904.209 2,76%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 27) 24.388.095 35,32%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (parel) (art. 28) 3.909.680 5,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - motorcross (art. 31) 225.463 0,33%

- luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 33) 3.781.815 5,48%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33) 1.655.187 2,40%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 33) 11.376.815 16,47%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied ontwikkelingslocaties (art. 33) 11.860.641 17,18%

- veiligheidszone - lpg (art. 33) 4.704 0,01%
- veiligheidszone - propaan (art. 33) 7.852 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 31) 892.127 1,29%

- wro-zone - aanlegvergunning ehs verbindingszone (art. 33) 5.439.768 7,88%
- wro-zone - aanlegvergunning landgoed (art. 33) 1.184.805 1,72%
- wro-zone - ontheffingsgebied recreatief ontwikkelingsgebied (art. 33) 11.976.140 17,34%
- wro-zone - ontheffingsgebied recreatief restrictief gebied (art. 33) 6.544.997 9,48%