Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel heeft op 28-08-2013 de status vastgesteld gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP00880
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP00880-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 88.909.146 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 24.835.080 27,93%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 26.363.065 29,65%
- Agrarisch met waarden - Landschap en Natuur (art. 5) 19.178.456 21,57%

- Bedrijf (art. 6) 311.921 0,35%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 256.451 0,29%

- Bos (art. 8) 954.002 1,07%

- Horeca (art. 9) 3.651 0,00%

- Maatschappelijk (art. 10) 113.408 0,13%

- Natuur (art. 11) 8.991.766 10,11%

- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 4.626 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 188.390 0,21%

- Sport (art. 14) 562.438 0,63%

- Verkeer (art. 15) 2.188.103 2,46%

- Water (art. 16) 3.115.028 3,50%

- Wonen (art. 17) 1.843.938 2,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 763.820 0,86%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 1.744.651 1,96%
- Leiding - Riool (art. 20) 363.630 0,41%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 914.383 1,03%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 22) 517.563 0,58%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 23) 53.975.224 60,71%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (parel) (art. 24) 4.582.801 5,15%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 25) 15.191.179 17,09%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (parel) (art. 26) 2.635.915 2,96%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (art. 27) 5.562.847 6,26%
- Waarde - Archeologische verwachting 4 (parel) (art. 28) 6.390.449 7,19%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 29) 1.113.079 1,25%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 1.583.109 1,78%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 9.060.157 10,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. d) 1.331.767 1,50%
- geluidzone - motorcross (art. d) 1.529.078 1,72%

- other: beschermd dorpsgezicht (art. 35.4) 172.330 0,19%
- other: beschermd stadsgezicht (art. 35.5) 1.672.821 1,88%
- other: uitspraak raad van state (art. 35.6) 7.729 0,01%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 35.2) 10.506.407 11,82%

- veiligheidszone - lpg (art. 35.1) 8.316 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. c) 31.389 0,04%

- wro-zone - aanlegvergunning ehs verbindingszone (art. 35.2) 8.862.729 9,97%
- wro-zone - aanlegvergunning landgoed (art. 35.3) 46.414 0,05%
- wro-zone - ontheffingsgebied recreatief ontwikkelingsgebied (art. 35.2) 15.177.213 17,07%
- wro-zone - ontheffingsgebied recreatief restrictief gebied (art. 35.2) 14.561.748 16,38%