7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Hengelo / Vorden heeft op 26-01-2016 de status voorontwerp gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP01031
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP01031-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 111.404.868 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 27.266.316 24,47%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 25.247.034 22,66%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 23.301.038 20,92%

- Bedrijf (art. 6) 575.491 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 67.057 0,06%

- Bos (art. 8) 22.041.961 19,79%

- Groen - Park (art. 9) 54.886 0,05%

- Horeca (art. 10) 10.902 0,01%

- Maatschappelijk (art. 11) 197.182 0,18%

- Natuur (art. 12) 2.445.152 2,19%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 4.263 0,00%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 14) 134.785 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 587.593 0,53%

- Sport (art. 16) 800.663 0,72%

- Verkeer (art. 17) 3.822.644 3,43%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 127.465 0,11%

- Water (art. 19) 1.116.748 1,00%

- Wonen (art. 20) 2.483.009 2,23%
- Wonen - 1 (art. 21) 648.430 0,58%
- Wonen - 2 (art. 22) 53.412 0,05%
- Wonen - Landhuis (art. 23) 435.475 0,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 518.136 0,47%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 306.678 0,28%
- Leiding - Riool (art. 26) 144.730 0,13%

- Waarde - Archeologie (art. 27) 849.672 0,76%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 28) 34.332.500 30,82%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 29) 28.092.165 25,22%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 30) 48.129.546 43,20%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 31) 8.904.356 7,99%

- Waterstaat - Waterberging (art. 32) 670.182 0,60%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 4.967 0,00%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 5.442 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. e) 2.833 0,00%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.1) 11.352.670 10,19%

- overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen (art. 37.1) 15.730.248 14,12%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. d) 502.310 0,45%

- wetgevingzone - omgevingsvergunning landgoed (art. 38.2) 4.468.295 4,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied sexinrichting (art. 40.2) 120.136 0,11%