Buitengebied Hengelo / Vorden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bronckhorst Dossier NL.IMRO.1876.BP01031 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1876.BP01031-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 111.404.868 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 27.266.316 24,47%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 25.247.034 22,66%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 23.301.038 20,92%

- Bedrijf (art. 6) 575.491 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 67.057 0,06%

- Bos (art. 8) 22.041.961 19,79%

- Groen - Park (art. 9) 54.886 0,05%

- Horeca (art. 10) 10.902 0,01%

- Maatschappelijk (art. 11) 197.182 0,18%

- Natuur (art. 12) 2.445.152 2,19%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 4.263 0,00%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 14) 134.785 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 587.593 0,53%

- Sport (art. 16) 800.663 0,72%

- Verkeer (art. 17) 3.822.644 3,43%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 127.465 0,11%

- Water (art. 19) 1.116.748 1,00%

- Wonen (art. 20) 2.483.009 2,23%
- Wonen - 1 (art. 21) 648.430 0,58%
- Wonen - 2 (art. 22) 53.412 0,05%
- Wonen - Landhuis (art. 23) 435.475 0,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 518.136 0,47%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 306.678 0,28%
- Leiding - Riool (art. 26) 144.730 0,13%

- Waarde - Archeologie (art. 27) 849.672 0,76%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 28) 34.332.500 30,82%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 29) 28.092.165 25,22%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 30) 48.129.546 43,20%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 31) 8.904.356 7,99%

- Waterstaat - Waterberging (art. 32) 670.182 0,60%
- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 4.967 0,00%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 5.442 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. e) 2.833 0,00%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.1) 11.352.670 10,19%

- overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen (art. 37.1) 15.730.248 14,12%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. d) 502.310 0,45%

- wetgevingzone - omgevingsvergunning landgoed (art. 38.2) 4.468.295 4,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied sexinrichting (art. 40.2) 120.136 0,11%