Stedelijk gebied Bronckhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bronckhorst Dossier NL.IMRO.1876.BP01047 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.1876.BP01047-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.595.784 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.391.023 11,04%
- Agrarisch - 1 (art. 4) 8.032 0,06%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 64.096 0,51%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 129.632 1,03%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 7) 42.928 0,34%

- Bedrijf (art. 8) 260.978 2,07%
- Bedrijf - Melkverwerkende industrie (art. 9) 22.877 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 3.907 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 11) 1.036.184 8,23%
- Bedrijventerrein - Aardappelverwerkende industrie (art. 12) 8.078 0,06%

- Bos (art. 13) 237.771 1,89%

- Centrum (art. 14) 181.133 1,44%

- Cultuur en ontspanning (art. 15) 30.260 0,24%

- Detailhandel (art. 16) 82.026 0,65%

- Gemengd (art. 17) 11.686 0,09%
- Gemengd - 1 (art. 18) 4.358 0,03%
- Gemengd - 2 (art. 19) 21.902 0,17%
- Gemengd - 3 (art. 20) 7.512 0,06%

- Groen (art. 21) 704.157 5,59%

- Horeca (art. 22) 52.533 0,42%
- Horeca - 1 (art. 23) 2.470 0,02%

- Kantoor (art. 24) 34.603 0,27%

- Maatschappelijk (art. 25) 478.218 3,80%
- Maatschappelijk - 1 (art. 26) 1.051 0,01%

- Recreatie (art. 27) 38.310 0,30%

- Sport (art. 28) 598.861 4,75%

- Tuin (art. 29) 31.342 0,25%

- Verkeer (art. 30) 2.202.230 17,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 31) 38.376 0,30%

- Water (art. 32) 122.692 0,97%

- Wonen (art. 33) 4.739.339 37,63%
- Wonen - 1 (art. 34) 7.277 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 28.595 0,23%
- Leiding - Riool (art. 36) 20.123 0,16%

- Waarde - Archeologie (art. 37) 791.177 6,28%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 38) 7.597.420 60,32%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 39) 1.830.879 14,54%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 40) 2.132.622 16,93%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 144.117 1,14%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 42) 91.991 0,73%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 90.536 0,72%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 44) 102.456 0,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48.1) 298.080 2,37%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 48.2) 146.192 1,16%
- milieuzone - waterwingebied (art. 48.3) 4.790 0,04%

- overige zone - gemengde functies (art. 48.5) 29.316 0,23%

- veiligheidszone - lpg (art. 48.4) 20.870 0,17%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.2) 601.400 4,77%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 33.3.3) 1.485 0,01%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning volumineuze detailhandel (art. 19.3.2) 3.699 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 50.1) 120.021 0,95%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 34.5) 19.506 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.5) 11.470 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 33.6.1) 1.465 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 11.7.1) 2.742 0,02%