7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst heeft op 31-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP01047
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP01047-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.595.784 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.391.023 11,04%
- Agrarisch - 1 (art. 4) 8.032 0,06%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 64.096 0,51%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 129.632 1,03%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 7) 42.928 0,34%

- Bedrijf (art. 8) 260.978 2,07%
- Bedrijf - Melkverwerkende industrie (art. 9) 22.877 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 3.907 0,03%

- Bedrijventerrein (art. 11) 1.036.184 8,23%
- Bedrijventerrein - Aardappelverwerkende industrie (art. 12) 8.078 0,06%

- Bos (art. 13) 237.771 1,89%

- Centrum (art. 14) 181.133 1,44%

- Cultuur en ontspanning (art. 15) 30.260 0,24%

- Detailhandel (art. 16) 82.026 0,65%

- Gemengd (art. 17) 11.686 0,09%
- Gemengd - 1 (art. 18) 4.358 0,03%
- Gemengd - 2 (art. 19) 21.902 0,17%
- Gemengd - 3 (art. 20) 7.512 0,06%

- Groen (art. 21) 704.157 5,59%

- Horeca (art. 22) 52.533 0,42%
- Horeca - 1 (art. 23) 2.470 0,02%

- Kantoor (art. 24) 34.603 0,27%

- Maatschappelijk (art. 25) 478.218 3,80%
- Maatschappelijk - 1 (art. 26) 1.051 0,01%

- Recreatie (art. 27) 38.310 0,30%

- Sport (art. 28) 598.861 4,75%

- Tuin (art. 29) 31.342 0,25%

- Verkeer (art. 30) 2.202.230 17,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 31) 38.376 0,30%

- Water (art. 32) 122.692 0,97%

- Wonen (art. 33) 4.739.339 37,63%
- Wonen - 1 (art. 34) 7.277 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 35) 28.595 0,23%
- Leiding - Riool (art. 36) 20.123 0,16%

- Waarde - Archeologie (art. 37) 791.177 6,28%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 38) 7.597.420 60,32%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 39) 1.830.879 14,54%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 40) 2.132.622 16,93%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 144.117 1,14%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 42) 91.991 0,73%

- Waterstaat - Waterkering (art. 43) 90.536 0,72%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 44) 102.456 0,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 48.1) 298.080 2,37%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 48.2) 146.192 1,16%
- milieuzone - waterwingebied (art. 48.3) 4.790 0,04%

- overige zone - gemengde functies (art. 48.5) 29.316 0,23%

- veiligheidszone - lpg (art. 48.4) 20.870 0,17%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.2) 601.400 4,77%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 33.3.3) 1.485 0,01%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning volumineuze detailhandel (art. 19.3.2) 3.699 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 50.1) 120.021 0,95%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 34.5) 19.506 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.5) 11.470 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 33.6.1) 1.465 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 11.7.1) 2.742 0,02%