Stedelijk gebied Bronckhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bronckhorst
DossierNL.IMRO.1876.BP01047
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.1876.BP01047-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 12-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.595.784 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.463.151 11,62%
- Agrarisch (art. 3) 1.391.023 11,04%
- Agrarisch - 1 (art. 4) 8.032 0,06%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 64.096 0,51%
Agrarisch met waarden 172.560 1,37%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 129.632 1,03%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 7) 42.928 0,34%
Bedrijf 287.761 2,28%
- Bedrijf (art. 8) 260.978 2,07%
- Bedrijf - Melkverwerkende industrie (art. 9) 22.877 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 3.907 0,03%
Bedrijventerrein 1.044.263 8,29%
- Bedrijventerrein (art. 11) 1.036.184 8,23%
- Bedrijventerrein - Aardappelverwerkende industrie (art. 12) 8.078 0,06%
Bos 237.771 1,89%
- Bos (art. 13) 237.771 1,89%
Centrum 181.133 1,44%
- Centrum (art. 14) 181.133 1,44%
Cultuur en ontspanning 30.260 0,24%
- Cultuur en ontspanning (art. 15) 30.260 0,24%
Detailhandel 82.026 0,65%
- Detailhandel (art. 16) 82.026 0,65%
Gemengd 45.458 0,36%
- Gemengd (art. 17) 11.686 0,09%
- Gemengd - 1 (art. 18) 4.358 0,03%
- Gemengd - 2 (art. 19) 21.902 0,17%
- Gemengd - 3 (art. 20) 7.512 0,06%
Groen 704.157 5,59%
- Groen (art. 21) 704.157 5,59%
Horeca 55.003 0,44%
- Horeca (art. 22) 52.533 0,42%
- Horeca - 1 (art. 23) 2.470 0,02%
Kantoor 34.603 0,27%
- Kantoor (art. 24) 34.603 0,27%
Maatschappelijk 479.269 3,80%
- Maatschappelijk (art. 25) 478.218 3,80%
- Maatschappelijk - 1 (art. 26) 1.051 0,01%
Recreatie 38.310 0,30%
- Recreatie (art. 27) 38.310 0,30%
Sport 598.861 4,75%
- Sport (art. 28) 598.861 4,75%
Tuin 31.342 0,25%
- Tuin (art. 29) 31.342 0,25%
Verkeer 2.240.606 17,79%
- Verkeer (art. 30) 2.202.230 17,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 31) 38.376 0,30%
Water 122.692 0,97%
- Water (art. 32) 122.692 0,97%
Wonen 4.746.616 37,68%
- Wonen (art. 33) 4.739.339 37,63%
- Wonen - 1 (art. 34) 7.277 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 48.718 0,39%
Leiding - Gas (art. 35) 28.595 0,23%
Leiding - Riool (art. 36) 20.123 0,16%
Waarde 12.588.205 99,94%
Waarde - Archeologie (art. 37) 791.177 6,28%
Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 38) 7.597.420 60,32%
Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 39) 1.830.879 14,54%
Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 40) 2.132.622 16,93%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 144.117 1,14%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 42) 91.991 0,73%
Waterstaat 192.992 1,53%
Waterstaat - Waterkering (art. 43) 90.536 0,72%
Waterstaat - Waterlopen (art. 44) 102.456 0,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 298.080 2,37%
geluidzone - industrie (art. 48.1) 298.080 2,37%
Milieuzone 150.983 1,20%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 48.2) 146.192 1,16%
milieuzone - waterwingebied (art. 48.3) 4.790 0,04%
Overige zone 29.316 0,23%
overige zone - gemengde functies (art. 48.5) 29.316 0,23%
Veiligheidszone 20.870 0,17%
veiligheidszone - lpg (art. 48.4) 20.870 0,17%
Vrijwaringszone 601.400 4,77%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46.2) 601.400 4,77%
Wetgevingzone 160.388 1,27%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 33.3.3) 1.485 0,01%
wetgevingzone - omgevingsvergunning volumineuze detailhandel (art. 19.3.2) 3.699 0,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 50.1) 120.021 0,95%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 34.5) 19.506 0,15%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.5) 11.470 0,09%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 33.6.1) 1.465 0,01%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 11.7.1) 2.742 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied Bronckhorst detail kaart
Stedelijk gebied Bronckhorst detail kaart
Aviko B.V., Dr. A. Ariensstraat 28 te Steenderen detail kaart
Buitengebied Hengelo / Vorden detail kaart
Ruurloseweg 64 Vorden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
omgevingsvergunning: Ruurloseweg 26 in Hengelo (Gld), het kappen van een eik en een esdoorn detail
omgevingsvergunning: Varsselseweg ong. in Hengelo (Gld), het bouwen van een twee onder een kap vakantiewoning detail
omgevingsvergunning: Dreefken 2, 4, 6 en 8 in Hengelo (Gld), het bouwen van een bedrijfsgebouw detail
APV vergunning: Bleekstraat 3 BEDR in Hengelo (Gld), het organiseren van kermis Hengelo 2019, Bleekstraat 3 BEDR in Hengelo detail
Bronckhorst, onherroepelijk Stedelijk gebied; Veegplan 2019-1 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A.G. Noijweg Hoog-Keppel detail
Aaltenseweg Hengelo (Gld) detail
Abbinkstraat Halle detail
Abraham Kuyperstraat Zelhem detail
Achter de Hoven Zelhem detail
Addinkhof Vorden detail
Akkerwinde Hengelo (Gld) detail
Almenseweg Vorden detail
Ambachtsweg Zelhem detail
Ambachtsweg Vorden detail

Meer weten over adressen?