Landelijk gebied Bronckhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bronckhorst Dossier NL.IMRO.1876.BP01048 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1876.BP01048-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 272.503.278 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 95.773.972 35,15%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 60.424.500 22,17%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 45.376.175 16,65%

- Bedrijf (art. 6) 1.203.653 0,44%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 323.883 0,12%

- Bos (art. 8) 24.432.319 8,97%

- Groen (art. 9) 42.025 0,02%
- Groen - Park (art. 10) 54.886 0,02%

- Horeca (art. 11) 69.451 0,03%

- Maatschappelijk (art. 12) 369.789 0,14%

- Natuur (art. 13) 18.746.466 6,88%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 272.308 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 230.146 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 1.114.264 0,41%

- Sport (art. 17) 1.602.010 0,59%

- Tuin (art. 18) 2.599 0,00%

- Verkeer (art. 19) 9.109.089 3,34%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 127.465 0,05%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 4.475 0,00%

- Water (art. 22) 4.826.879 1,77%

- Wonen (art. 23) 6.182.165 2,27%
- Wonen - 1 (art. 24) 1.666.335 0,61%
- Wonen - 2 (art. 25) 91.882 0,03%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 456.525 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 1.250.372 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.050.363 0,75%
- Leiding - Riool (art. 29) 654.509 0,24%
- Leiding - Water (art. 30) 196.920 0,07%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 2.016.911 0,74%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 32) 76.505.334 28,08%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 33) 70.702.570 25,95%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 34) 122.359.902 44,90%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 35) 172.327 0,06%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 36) 1.672.821 0,61%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 37) 10.093.660 3,70%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 674.923 0,25%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 1.831.061 0,67%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 40) 9.065.599 3,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 44.1) 1.334.599 0,49%
- geluidzone - motorcross (art. 44.1) 1.754.541 0,64%

- luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 44.2) 35.325.318 12,96%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 44.3) 13.011.925 4,77%
- milieuzone - nazorg stortplaats (art. 44.4) 242.693 0,09%

- overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen (art. 44.1) 15.755.332 5,78%

- veiligheidszone - lpg (art. 44.5) 13.019 0,00%
- veiligheidszone - propaan (art. 44.6) 7.852 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.1) 2.367.798 0,87%

- wetgevingzone - landschappelijke inpassing 1 (art. 44.1) 69.392 0,03%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning landgoed (art. 44.7) 5.615.067 2,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied sexinrichting (art. 46.2) 120.136 0,04%