7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst heeft op 04-10-2016 de status ontwerp gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP01048
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP01048-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 272.503.278 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 95.773.972 35,15%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 60.424.500 22,17%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 45.376.175 16,65%

- Bedrijf (art. 6) 1.203.653 0,44%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 323.883 0,12%

- Bos (art. 8) 24.432.319 8,97%

- Groen (art. 9) 42.025 0,02%
- Groen - Park (art. 10) 54.886 0,02%

- Horeca (art. 11) 69.451 0,03%

- Maatschappelijk (art. 12) 369.789 0,14%

- Natuur (art. 13) 18.746.466 6,88%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 272.308 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 230.146 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 1.114.264 0,41%

- Sport (art. 17) 1.602.010 0,59%

- Tuin (art. 18) 2.599 0,00%

- Verkeer (art. 19) 9.109.089 3,34%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 127.465 0,05%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 4.475 0,00%

- Water (art. 22) 4.826.879 1,77%

- Wonen (art. 23) 6.182.165 2,27%
- Wonen - 1 (art. 24) 1.666.335 0,61%
- Wonen - 2 (art. 25) 91.882 0,03%
- Wonen - Landhuis (art. 26) 456.525 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 1.250.372 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.050.363 0,75%
- Leiding - Riool (art. 29) 654.509 0,24%
- Leiding - Water (art. 30) 196.920 0,07%

- Waarde - Archeologie (art. 31) 2.016.911 0,74%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 32) 76.505.334 28,08%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 33) 70.702.570 25,95%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 34) 122.359.902 44,90%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 35) 172.327 0,06%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 36) 1.672.821 0,61%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 37) 10.093.660 3,70%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 674.923 0,25%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 1.831.061 0,67%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 40) 9.065.599 3,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 44.1) 1.334.599 0,49%
- geluidzone - motorcross (art. 44.1) 1.754.541 0,64%

- luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 44.2) 35.325.318 12,96%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 44.3) 13.011.925 4,77%
- milieuzone - nazorg stortplaats (art. 44.4) 242.693 0,09%

- overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen (art. 44.1) 15.755.332 5,78%

- veiligheidszone - lpg (art. 44.5) 13.019 0,00%
- veiligheidszone - propaan (art. 44.6) 7.852 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.1) 2.367.798 0,87%

- wetgevingzone - landschappelijke inpassing 1 (art. 44.1) 69.392 0,03%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning landgoed (art. 44.7) 5.615.067 2,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied sexinrichting (art. 46.2) 120.136 0,04%