7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst heeft op 17-05-2017 de status vastgesteld gekregen door Bronckhorst.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bronckhorst
Dossier
NL.IMRO.1876.BP01048
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1876.BP01048-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 272.606.207 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 95.855.489 35,16%

- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 60.381.581 22,15%
- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 5) 45.504.638 16,69%

- Bedrijf (art. 6) 1.219.720 0,45%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 336.010 0,12%

- Bos (art. 8) 24.429.747 8,96%

- Groen (art. 9) 53.333 0,02%
- Groen - Park (art. 10) 54.898 0,02%

- Horeca (art. 11) 69.451 0,03%

- Maatschappelijk (art. 12) 369.786 0,14%

- Natuur (art. 13) 18.522.031 6,79%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 272.308 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 15) 231.548 0,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 1.229.234 0,45%

- Sport (art. 17) 1.601.995 0,59%

- Tuin (art. 18) 2.599 0,00%

- Verkeer (art. 19) 9.115.787 3,34%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 127.465 0,05%

- Water (art. 21) 4.826.133 1,77%

- Wonen (art. 22) 6.236.744 2,29%
- Wonen - 1 (art. 23) 1.658.428 0,61%
- Wonen - 2 (art. 24) 96.338 0,04%
- Wonen - Landhuis (art. 25) 456.527 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 1.253.454 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 2.110.493 0,77%
- Leiding - Riool (art. 28) 654.291 0,24%
- Leiding - Water (art. 29) 196.928 0,07%

- Waarde - Archeologie (art. 30) 2.016.884 0,74%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 31) 76.457.832 28,05%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 32) 70.662.841 25,92%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 33) 122.368.846 44,89%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 34) 172.320 0,06%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 35) 1.672.846 0,61%
- Waarde - Beschermingszone natte natuurparel (art. 36) 26.630.377 9,77%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 674.923 0,25%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 1.831.120 0,67%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 39) 9.065.566 3,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. e) 1.334.590 0,49%
- geluidzone - motorcross (art. f) 1.754.541 0,64%

- luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 43.2) 35.376.282 12,98%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.3) 12.995.182 4,77%
- milieuzone - nazorg stortplaats (art. 43.4) 242.693 0,09%

- overige zone - magneetveldzone (art. 43.8) 54.483 0,02%
- overige zone - waardevolle open gebieden waaronder essen (art. 43.1) 10.817.705 3,97%

- veiligheidszone - lpg (art. 43.5) 13.019 0,00%
- veiligheidszone - propaan (art. 43.6) 7.852 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. d) 1.985.943 0,73%

- wetgevingzone - landschappelijke inpassing 1 (art. 43.1) 69.349 0,03%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning landgoed (art. 43.7) 5.531.475 2,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied sexinrichting (art. 45.2) 120.133 0,04%