Landelijk gebied; Veegplan 2016-1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bronckhorst Dossier NL.IMRO.1876.VPL1601 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1876.VPL1601-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.188 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 7.859 27,88%

- Agrarisch met waarden - Landschap en natuur (art. 4) 3.463 12,28%

- Bedrijf (art. 5) 9.776 34,68%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 6) 3.589 12,73%

- Wonen (art. 7) 3.502 12,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 8) 3.589 12,73%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 9) 19.091 67,73%
- Waarde - Archeologische verwachting 3 (art. 10) 5.508 19,54%