7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Oost heeft op 09-11-2017 de status ontwerp gekregen door Kaag en Braassem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kaag en Braassem
Dossier
NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDOOST
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDOOST-ONT1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.167.582 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 337.656 0,88%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 23.464.618 61,48%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 5) 6.814.500 17,85%

- Bedrijf (art. 6) 272.021 0,71%

- Bedrijventerrein (art. 7) 39.229 0,10%

- Detailhandel (art. 8) 4.636 0,01%

- Groen (art. 9) 183.772 0,48%

- Maatschappelijk (art. 10) 15.127 0,04%
- Maatschappelijk - Molen (art. 11) 3.988 0,01%

- Natuur (art. 12) 510.313 1,34%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 62.115 0,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 210.965 0,55%

- Sport (art. 15) 64.899 0,17%

- Verkeer (art. 16) 947.438 2,48%
- Verkeer - A4 (art. 17) 21.123 0,06%
- Verkeer - HSL (art. 18) 46.761 0,12%

- Water (art. 19) 4.802.732 12,58%

- Wonen (art. 20) 365.667 0,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 21) 29.707 0,08%
- Leiding - Gas 1 (art. 22) 69.826 0,18%
- Leiding - Gas 2 (art. 23) 20.648 0,05%
- Leiding - Hoogspanning (art. 24) 25.728 0,07%
- Leiding - Riool (art. 25) 24.728 0,06%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 1.982.735 5,19%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 968.493 2,54%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 5.660.556 14,83%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 2.632.385 6,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - natuurwaarden (art. 33.3) 1.431.264 3,75%
- overige zone - voorkeurstracé buisleiding (art. 33.4) 180.671 0,47%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 33.1) 181.463 0,48%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 33.1) 2.520.358 6,60%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 33.2) 683.310 1,79%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 6.6) 2.303 0,01%