Bestemmingsplan Buitengebied West

Bestemmingsplan Buitengebied West heeft op 17-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Kaag en Braassem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kaag en Braassem
Dossier
NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VAS1
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.821.054 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 6.249.494 27,38%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 10.481.727 45,93%

- Bedrijf (art. 5) 124.729 0,55%
- Bedrijf - Opstijgpunt (art. 6) 10.251 0,04%

- Bos (art. 7) 177.765 0,78%

- Detailhandel (art. 8) 4.988 0,02%

- Gemengd (art. 9) 15.375 0,07%

- Groen (art. 10) 61.238 0,27%

- Horeca (art. 11) 9.281 0,04%

- Maatschappelijk (art. 12) 6.868 0,03%

- Natuur (art. 14) 599.617 2,63%

- Molen (art. 13) 10.461 0,05%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 147.134 0,64%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 16) 90.357 0,40%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - Wijde Aa (art. 17) 62.247 0,27%

- Sport (art. 18) 77.406 0,34%

- Tuin (art. 19) 8.172 0,04%

- Verkeer (art. 20) 525.913 2,30%
- Verkeer - A4 (art. 21) 719.978 3,15%
- Verkeer - HSL (art. 22) 215.200 0,94%

- Water (art. 23) 3.046.700 13,35%

- Wonen (art. 24) 176.154 0,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 25) 53.538 0,23%
- Leiding - Gas - 1 (art. 26) 130.349 0,57%
- Leiding - Gas - 2 (art. 27) 51.922 0,23%
- Leiding - Hoogspanning I (art. 28) 64.302 0,28%
- Leiding - Hoogspanning II (art. 29) 45.382 0,20%
- Leiding - Hoogspanning III (art. 30) 1.728 0,01%
- Leiding - Hoogspanning IV (art. 31) 208.242 0,91%
- Leiding - Riool (art. 32) 52.491 0,23%
- Leiding - Water (art. 33) 22.662 0,10%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 34) 13.069.330 57,27%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 35) 468.981 2,06%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 160.899 0,71%
- Waarde - Natuurwaarden (art. 37) 1.638.981 7,18%

- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 1.376.889 6,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 42.2) 165.477 0,73%
- milieuzone - ruwvoeder (art. 42.3) 7.950.890 34,84%

- overige zone - geen gevoelige bestemming (art. 42.5) 4.771 0,02%
- overige zone - magneetveldzone (art. 42.4) 1.354 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 42.1) 386.189 1,69%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 42.1) 5.168.333 22,65%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 1 (art. 4.7.7) 4.506 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 2 (art. 23.6) 15.713 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 3 (art. 3.7.7) 2.591 0,01%