Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kaag en Braassem Dossier NL.IMRO.1884.BPKERNENLR Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.1884.BPKERNENLR-VAS1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.865.016 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 402.607 21,59%

- Bedrijf (art. 4) 47.232 2,53%

- Centrum - 1 (art. 5) 6.768 0,36%
- Centrum - 2 (art. 6) 7.931 0,43%

- Gemengd - 1 (art. 7) 603 0,03%
- Gemengd - 2 (art. 8) 970 0,05%

- Groen (art. 9) 140.606 7,54%

- Horeca (art. 10) 1.122 0,06%

- Kantoor (art. 11) 2.841 0,15%

- Maatschappelijk (art. 12) 48.806 2,62%

- Natuur (art. 13) 49.022 2,63%

- Recreatie (art. 14) 111.190 5,96%

- Sport (art. 15) 57.679 3,09%

- Tuin (art. 16) 156.008 8,36%

- Verkeer (art. 17) 219.453 11,77%

- Water (art. 18) 200.220 10,74%

- Wonen (art. 19) 391.467 20,99%
- Wonen - Lintbebouwing (art. 20) 20.492 1,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 21) 470.981 25,25%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 22) 352.095 18,88%
- Waarde - Archeologie AMK terrein (art. 23) 1.385 0,07%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 404.524 21,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 27) 289.153 15,50%

- veiligheidszone - lpg (art. 3) 1.980 0,11%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 29) 9.854 0,53%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 29) 27.262 1,46%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 29) 2.949 0,16%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 29) 9.294 0,50%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 29) 901 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 29) 6.390 0,34%