7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Woubrugge-Hoogmade heeft op 06-08-2020 de status ontwerp gekregen door Kaag en Braassem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kaag en Braassem
Dossier
NL.IMRO.1884.BPKERNENWOUBRHOOGM
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1884.BPKERNENWOUBRHOOGM-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.110.197 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 2.250 0,20%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 4) 4.245 0,38%

- Bedrijf (art. 5) 23.105 2,08%

- Centrum (art. 6) 10.101 0,91%

- Gemengd (art. 7) 1.176 0,11%

- Groen (art. 8) 53.977 4,86%

- Horeca (art. 9) 3.784 0,34%

- Kantoor (art. 10) 2.951 0,27%

- Maatschappelijk (art. 11) 50.045 4,51%

- Recreatie (art. 12) 48.855 4,40%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 2.827 0,25%

- Sport (art. 14) 44.973 4,05%

- Tuin (art. 15) 122.884 11,07%

- Verkeer (art. 16) 240.406 21,65%

- Water (art. 17) 157.390 14,18%

- Wonen (art. 18) 339.687 30,60%
- Wonen - 1 (art. 19) 1.540 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 8.396 0,76%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 250.161 22,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - natuurwaarden (art. 27.1) 9.790 0,88%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 27.2) 91.488 8,24%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 27.3) 101.521 9,14%