6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Oude Wetering heeft op 09-01-2017 de status ontwerp gekregen door Kaag en Braassem.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kaag en Braassem
Dossier
NL.IMRO.1884.BPOWOudeWetering
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1884.BPOWOudeWetering-ONT1
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 471.112 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 11.399 2,42%

- Detailhandel (art. 4) 8.090 1,72%

- Gemengd (art. 5) 6.175 1,31%

- Groen (art. 6) 61.534 13,06%

- Horeca (art. 7) 966 0,21%

- Maatschappelijk (art. 8) 19.998 4,24%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 9) 1.495 0,32%

- Tuin (art. 10) 24.607 5,22%

- Verkeer (art. 11) 95.484 20,27%

- Water (art. 12) 108.418 23,01%

- Wonen (art. 13) 132.917 28,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 14) 213 0,05%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 223.565 47,45%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 35.403 7,51%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 17) 100.230 21,28%

- Waterstaat - Waterkering (art. 18) 173.177 36,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 22.1) 38.175 8,10%

- veiligheidszone - Barim (art. 22.3) 1.175 0,25%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 22.2) 48.555 10,31%