Roelofarendsveen Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kaag en Braassem Dossier NL.IMRO.1884.BPROELOFAZUID Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1884.BPROELOFAZUID-VAS2 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 550.917 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 259.349 47,08%

- Bedrijf (art. 4) 9.609 1,74%

- Groen (art. 5) 5.853 1,06%

- Horeca (art. 6) 602 0,11%

- Recreatie (art. 7) 36.636 6,65%

- Tuin (art. 8) 25.977 4,72%

- Verkeer (art. 9) 39.789 7,22%

- Water (art. 10) 85.515 15,52%

- Wonen (art. 11) 87.587 15,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 12) 140.375 25,48%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 324.920 58,98%
- Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 14) 4.397 0,80%

- Waterstaat - Waterkering (art. 15) 57.315 10,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 23.124 4,20%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 19) 12.781 2,32%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 19) 1.579 0,29%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 19) 4.254 0,77%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 19) 303 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 19) 6.618 1,20%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 19) 1.930 0,35%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 19) 5.730 1,04%