7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan De Westereen-kom heeft op 02-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Dantumadiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dantumadiel
Dossier
NL.IMRO.1891.BPDeWestereenkom
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1891.BPDeWestereenkom-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.698.992 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 180.145 10,60%

- Bedrijf (art. 4) 85.145 5,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.753 0,10%

- Bos (art. 6) 89.781 5,28%

- Centrum (art. 7) 94.130 5,54%

- Detailhandel (art. 8) 11.069 0,65%

- Dienstverlening (art. 9) 1.991 0,12%

- Groen (art. 10) 56.579 3,33%

- Horeca (art. 11) 6.734 0,40%

- Maatschappelijk (art. 12) 52.853 3,11%

- Recreatie (art. 13) 54.402 3,20%

- Tuin (art. 14) 198.363 11,68%

- Verkeer (art. 15) 46.985 2,77%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 33.207 1,95%
- Verkeer - Verblijf (art. 17) 195.262 11,49%

- Water (art. 18) 48.641 2,86%

- Wonen (art. 19) 503.171 29,62%
- Wonen - Bijzondere woondoeleinden (art. 20) 38.782 2,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 10.488 0,62%

- Waarde - Archeologie (art. 22) 25.885 1,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone (art. 26.2) 1.323 0,08%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 26.1) 199.810 11,76%

- wro-zone - wijzigingsgebied 2 woningen (art. 10.5) 1.191 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied brandweerkazerne (art. 12.9) 1.561 0,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied De Boustien (art. 12.9) 6.224 0,37%
- wro-zone - wijzigingsgebied sletten romte belied (art. 28) 8.710 0,51%