7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Feanwalden-kom heeft op 02-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Dantumadiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dantumadiel
Dossier
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldenkom
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldenkom-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.127.341 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 65.958 5,85%

- Bedrijf (art. 4) 7.908 0,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.416 0,13%

- Bos (art. 6) 9.697 0,86%

- Centrum (art. 7) 28.618 2,54%

- Groen (art. 8) 42.533 3,77%

- Maatschappelijk (art. 9) 31.647 2,81%

- Recreatie (art. 10) 82.871 7,35%

- Tuin (art. 11) 192.392 17,07%

- Verkeer (art. 12) 15.000 1,33%
- Verkeer - Verblijf (art. 13) 164.244 14,57%

- Water (art. 14) 19.713 1,75%

- Wonen (art. 15) 399.381 35,43%
- Wonen - Bijzondere woondoeleinden (art. 16) 26.515 2,35%
- Wonen - Talmahus (art. 17) 39.448 3,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 3.058 0,27%

- Waarde - Archeologie (art. 19) 31.364 2,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 23.1) 1.248 0,11%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 23.2) 356.793 31,65%

- wro-zone - wijzigingsgebied centrum (art. 25) 12.776 1,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied sletten romte belied (art. 24) 663 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied tbv woningbouw (art. 15.9) 5.023 0,45%