7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel heeft op 02-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Dantumadiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dantumadiel
Dossier
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 76.746.006 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 2.019.999 2,63%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 75.773 0,10%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 78.120 0,10%
- Agrarisch - Terpenlandschap (art. 6) 17.484.566 22,78%
- Agrarisch - Veenlandschap (art. 7) 23.228.999 30,27%
- Agrarisch - Woudenlandschap (art. 8) 16.858.395 21,97%

- Bedrijf (art. 9) 308.229 0,40%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 2.128 0,00%
- Bedrijf - Opslag (art. 11) 120.301 0,16%
- Bedrijf - Waterzuivering (art. 12) 33.992 0,04%

- Bos (art. 13) 1.321.808 1,72%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 14) 38.650 0,05%

- Horeca (art. 15) 8.570 0,01%

- Maatschappelijk (art. 16) 63.126 0,08%

- Natuur (art. 17) 9.264.705 12,07%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 131.092 0,17%
- Recreatie - Jachthaven (art. 19) 45.048 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 198.826 0,26%
- Recreatie - Volkstuin (art. 21) 20.457 0,03%

- Sport (art. 22) 23.321 0,03%
- Sport - Manege (art. 23) 17.038 0,02%

- Tuin (art. 24) 123.075 0,16%

- Verkeer (art. 25) 1.536.257 2,00%
- Verkeer - Landschappelijk waardevolle weg (art. 26) 84.540 0,11%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 34.728 0,05%

- Water (art. 28) 2.163.410 2,82%

- Wonen (art. 29) 1.460.849 1,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 259.839 0,34%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 31) 403.031 0,53%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 34) 6.229.227 8,12%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 35) 22.913.871 29,86%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3 (art. 36) 24.726.742 32,22%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 4 (art. 37) 3.704.528 4,83%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 96.195 0,13%
- Waarde - Archeologisch waardevol gebied (art. 33) 1.192.981 1,55%
- Waarde - Dijk (art. 38) 34.153 0,04%
- Waarde - Ecologie (art. 39) 92.714 0,12%
- Waarde - Reliëf (art. 40) 1.080.480 1,41%
- Waarde - Terp (art. 41) 235.411 0,31%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 45.2) 20.548.472 26,77%

- milieuzone - voormalige vuilstort (art. 45.3) 394.714 0,51%

- veiligheidszone - lpg (art. 45.4) 4.338 0,01%

- vrijwaringszone - radar (art. 45.5) 76.739.368 99,99%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 45.6) 19.978 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 45.7) 24.491 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 45.8) 6.840 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 45.9) 17.467.880 22,76%