Omgevingsvergunning Bosksingel 4 Feanwâlden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Dantumadiel Dossier NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel4 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel4-0401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 610 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Bosksingel 4 Feanwâlden 610 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bosksingel