6.6

Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas heeft op 05-11-2013 de status vastgesteld gekregen door Peel en Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Peel en Maas
Dossier
NL.IMRO.1894.BPL0048
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1894.BPL0048-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 134.162.499 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 77.201.746 57,54%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 5.028.520 3,75%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 3.532.655 2,63%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 2.798.686 2,09%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 258.582 0,19%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 104.218 0,08%
- Agrarisch - Plattelandsondernemer (art. 9) 125.899 0,09%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 10) 271.213 0,20%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 11) 2.243 0,00%
- Bedrijf - Niet agrarisch verwant (art. 12) 852.844 0,64%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 632 0,00%

- Detailhandel (art. 14) 84.734 0,06%

- Dienstverlening (art. 15) 959 0,00%

- Gemengd - Landgoed (art. 16) 233.860 0,17%

- Horeca (art. 17) 58.084 0,04%

- Maatschappelijk (art. 18) 249.086 0,19%

- Natuur (art. 19) 26.500.948 19,75%

- Recreatie (art. 20) 270.470 0,20%
- Recreatie - Multifunctioneel (art. 21) 203.417 0,15%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 1.485.605 1,11%

- Sport (art. 23) 857.164 0,64%

- Verkeer (art. 24) 5.878.625 4,38%

- Water (art. 25) 1.809.505 1,35%
- Water - Rivier (art. 26) 1.274.440 0,95%

- Wonen (art. 27) 3.894.913 2,90%
- Wonen - 1 (art. 28) 28.761 0,02%
- Wonen - 2 (art. 29) 19.022 0,01%
- Wonen - 3 (art. 30) 2.750 0,00%
- Wonen - 4 (art. 31) 10.076 0,01%
- Wonen - Plattelandswoning (art. 32) 1.122.610 0,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 33) 473.624 0,35%
- Leiding - Hoogspanning (art. 34) 1.773.306 1,32%
- Leiding - Leidingstrook (art. 35) 557.665 0,42%
- Leiding - Riool (art. 36) 208.249 0,16%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 37) 65.027 0,05%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 38) 1.384.193 1,03%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 39) 1.411.166 1,05%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 40) 23.417.281 17,45%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 41) 35.286.844 26,30%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 42) 11.337.463 8,45%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 43) 8.615.143 6,42%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 44) 360.038 0,27%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 45) 457.129 0,34%
- Waarde - Natura 2000 (art. 46) 267.361 0,20%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 47) 2.028.185 1,51%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 48) 269.096 0,20%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 49) 7.151.078 5,33%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 50) 1.588.864 1,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 54.6) 3.403.220 2,54%

- milieuzone - geurzone (art. 54.8) 38.424 0,03%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied roerdalslenk zone 3 (art. 54.10) 11.938.269 8,90%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied venlo schol (art. 54.9) 1.470.940 1,10%
- milieuzone - stiltegebied (art. 54.11) 139.644 0,10%

- other: bolle akkers (art. 54.1) 6.852.758 5,11%
- other: concentratiegebied glastuinbouw 1 (art. 54.2) 6.341.045 4,73%
- other: concentratiegebied glastuinbouw 2 (art. 54.3) 1.394.760 1,04%
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 54.5) 25.955.793 19,35%
- other: kernrandzone (art. 54.7) 13.024.485 9,71%
- other: landschap met relief (art. 54.13) 288.046 0,21%
- other: ontwikkelingszone bebouwingslinten (art. 54.12) 8.212.297 6,12%
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 6) 45.178 0,03%
- other: provinciale ontwikkelingszone groen (art. 54.4) 14.596.680 10,88%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 54.14) 44.453.685 33,13%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 54.15) 89.682.527 66,85%

- veiligheidszone - lpg (art. 54.21) 87.835 0,07%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 54.16) 225.701 0,17%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 1 (art. 54.17) 54.138 0,04%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 2 (art. 54.18) 214.958 0,16%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 54.19) 412.666 0,31%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 54.20) 363.242 0,27%

- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 54.31) 4.597 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 54.32) 2.324 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 54.33) 821 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 ob (art. 54.22) 25.961.992 19,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 ko (art. 54.23) 22.063.458 16,45%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 bd (art. 54.24) 22.722.590 16,94%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 go (art. 54.25) 34.786.724 25,93%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 gv (art. 54.26) 3.903.409 2,91%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 bn (art. 54.27) 24.526.731 18,28%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 54.28) 1.116 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 54.29) 20.483 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 54.30) 35.842 0,03%