6.6

Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas heeft op 24-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Peel en Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Peel en Maas
Dossier
NL.IMRO.1894.BPL0048
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1894.BPL0048-VG03
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 133.039.321 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 77.201.154 58,03%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 5.028.520 3,78%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 3.532.655 2,66%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 2.799.277 2,10%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 258.582 0,19%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 104.218 0,08%
- Agrarisch - Plattelandsondernemer (art. 9) 125.899 0,09%

- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 10) 271.213 0,20%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 11) 2.243 0,00%
- Bedrijf - Niet agrarisch verwant (art. 12) 852.844 0,64%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 632 0,00%

- Detailhandel (art. 14) 84.734 0,06%

- Dienstverlening (art. 15) 959 0,00%

- Gemengd - Landgoed (art. 16) 233.860 0,18%

- Horeca (art. 17) 58.084 0,04%

- Maatschappelijk (art. 18) 249.086 0,19%

- Natuur (art. 19) 26.500.948 19,92%

- Recreatie (art. 20) 270.470 0,20%
- Recreatie - Multifunctioneel (art. 21) 203.417 0,15%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 1.485.605 1,12%

- Sport (art. 23) 857.164 0,64%

- Verkeer (art. 24) 5.878.625 4,42%

- Water (art. 25) 1.809.505 1,36%
- Water - Rivier (art. 26) 1.274.440 0,96%

- Wonen (art. 27) 3.894.913 2,93%
- Wonen - 1 (art. 28) 28.761 0,02%
- Wonen - 2 (art. 29) 19.022 0,01%
- Wonen - 3 (art. 30) 2.750 0,00%
- Wonen - 4 (art. 31) 10.076 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 33) 472.858 0,36%
- Leiding - Hoogspanning (art. 34) 1.764.751 1,33%
- Leiding - Leidingstrook (art. 35) 557.665 0,42%
- Leiding - Riool (art. 36) 207.726 0,16%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 37) 65.027 0,05%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 38) 1.349.436 1,01%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 39) 1.307.866 0,98%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 40) 23.005.782 17,29%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 41) 34.860.009 26,20%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 42) 11.304.002 8,50%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 43) 8.583.911 6,45%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 44) 360.038 0,27%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 45) 457.129 0,34%
- Waarde - Natura 2000 (art. 46) 267.361 0,20%

- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 47) 2.024.319 1,52%
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 48) 267.241 0,20%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 49) 7.128.821 5,36%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 50) 1.560.975 1,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 54.6) 3.386.122 2,55%

- milieuzone - geurzone (art. 54.8) 37.787 0,03%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied roerdalslenk zone 3 (art. 54.10) 11.881.597 8,93%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied venlo schol (art. 54.9) 1.470.195 1,11%
- milieuzone - stiltegebied (art. 54.11) 139.644 0,10%

- other: bolle akkers (art. 54.1) 6.815.484 5,12%
- other: concentratiegebied glastuinbouw 1 (art. 54.2) 6.261.500 4,71%
- other: concentratiegebied glastuinbouw 2 (art. 54.3) 1.373.323 1,03%
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 54.5) 25.955.103 19,51%
- other: kernrandzone (art. 54.7) 12.775.758 9,60%
- other: landschap met relief (art. 54.13) 288.046 0,22%
- other: ontwikkelingszone bebouwingslinten (art. 54.12) 7.817.598 5,88%
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 19) 1.307 0,00%
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 3) 33.812 0,03%
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 6) 10.059 0,01%
- other: provinciale ontwikkelingszone groen (art. 54.4) 14.525.945 10,92%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 54.14) 44.341.656 33,33%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 54.15) 88.671.517 66,65%

- veiligheidszone - lpg (art. 54.21) 82.944 0,06%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 54.16) 212.794 0,16%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 1 (art. 54.17) 54.138 0,04%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 2 (art. 54.18) 213.103 0,16%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 54.19) 410.953 0,31%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 54.20) 360.230 0,27%

- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 54.31) 4.597 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 54.32) 2.324 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 54.33) 821 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 ob (art. 54.22) 25.581.790 19,23%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 ko (art. 54.23) 21.799.424 16,39%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 bd (art. 54.24) 22.520.511 16,93%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 go (art. 54.25) 34.524.001 25,95%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 gv (art. 54.26) 3.895.513 2,93%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 bn (art. 54.27) 24.474.242 18,40%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 54.28) 1.116 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 54.29) 20.483 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 54.30) 35.842 0,03%