Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas heeft op 24-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Peel en Maas.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1894.BPL0048
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1894.BPL0048-VG03
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 133.039.321 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 89.050.304 66,94%
- Agrarisch (art. 3) 77.201.154 58,03%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 5.028.520 3,78%
- Agrarisch - Grondgebonden (art. 5) 3.532.655 2,66%
- Agrarisch - Intensieve veehouderij (art. 6) 2.799.277 2,10%
- Agrarisch - Niet grondgebonden (art. 7) 258.582 0,19%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 8) 104.218 0,08%
- Agrarisch - Plattelandsondernemer (art. 9) 125.899 0,09%
Bedrijf 1.126.300 0,85%
- Bedrijf - Agrarisch verwant (art. 10) 271.213 0,20%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 11) 2.243 0,00%
- Bedrijf - Niet agrarisch verwant (art. 12) 852.844 0,64%
Cultuur en ontspanning 632 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 632 0,00%
Detailhandel 84.734 0,06%
- Detailhandel (art. 14) 84.734 0,06%
Dienstverlening 959 0,00%
- Dienstverlening (art. 15) 959 0,00%
Gemengd 233.860 0,18%
- Gemengd - Landgoed (art. 16) 233.860 0,18%
Horeca 58.084 0,04%
- Horeca (art. 17) 58.084 0,04%
Maatschappelijk 249.086 0,19%
- Maatschappelijk (art. 18) 249.086 0,19%
Natuur 26.500.948 19,92%
- Natuur (art. 19) 26.500.948 19,92%
Recreatie 1.959.491 1,47%
- Recreatie (art. 20) 270.470 0,20%
- Recreatie - Multifunctioneel (art. 21) 203.417 0,15%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 1.485.605 1,12%
Sport 857.164 0,64%
- Sport (art. 23) 857.164 0,64%
Verkeer 5.878.625 4,42%
- Verkeer (art. 24) 5.878.625 4,42%
Water 3.083.945 2,32%
- Water (art. 25) 1.809.505 1,36%
- Water - Rivier (art. 26) 1.274.440 0,96%
Wonen 3.955.523 2,97%
- Wonen (art. 27) 3.894.913 2,93%
- Wonen - 1 (art. 28) 28.761 0,02%
- Wonen - 2 (art. 29) 19.022 0,01%
- Wonen - 3 (art. 30) 2.750 0,00%
- Wonen - 4 (art. 31) 10.076 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.003.001 2,26%
- Leiding - Gas (art. 33) 472.858 0,36 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 34) 1.764.751 1,33 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 35) 557.665 0,42 %
- Leiding - Riool (art. 36) 207.726 0,16 %
Waarde 81.560.562 61,31%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 37) 65.027 0,05 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 38) 1.349.436 1,01 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 39) 1.307.866 0,98 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 40) 23.005.782 17,29 %
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 41) 34.860.009 26,20 %
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 42) 11.304.002 8,50 %
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 43) 8.583.911 6,45 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 44) 360.038 0,27 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 45) 457.129 0,34 %
- Waarde - Natura 2000 (art. 46) 267.361 0,20 %
Waterstaat 10.981.355 8,25%
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 47) 2.024.319 1,52 %
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 48) 267.241 0,20 %
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 49) 7.128.821 5,36 %
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 50) 1.560.975 1,17 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 3.386.122 2,55%
- geluidzone - industrie (art. 54.6) 3.386.122 2,55 %
Milieuzone 13.529.223 10,17%
- milieuzone - geurzone (art. 54.8) 37.787 0,03 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied roerdalslenk zone 3 (art. 54.10) 11.881.597 8,93 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied venlo schol (art. 54.9) 1.470.195 1,11 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 54.11) 139.644 0,10 %
Overig 75.857.936 57,02%
- other: bolle akkers (art. 54.1) 6.815.484 5,12 %
- other: concentratiegebied glastuinbouw 1 (art. 54.2) 6.261.500 4,71 %
- other: concentratiegebied glastuinbouw 2 (art. 54.3) 1.373.323 1,03 %
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 54.5) 25.955.103 19,51 %
- other: kernrandzone (art. 54.7) 12.775.758 9,60 %
- other: landschap met relief (art. 54.13) 288.046 0,22 %
- other: ontwikkelingszone bebouwingslinten (art. 54.12) 7.817.598 5,88 %
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 19) 1.307 0,00 %
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 3) 33.812 0,03 %
- other: overig - wijziging niet toegestaan (art. 6) 10.059 0,01 %
- other: provinciale ontwikkelingszone groen (art. 54.4) 14.525.945 10,92 %
Reconstructiewetzone 133.013.173 99,98%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 54.14) 44.341.656 33,33 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 54.15) 88.671.517 66,65 %
Veiligheidszone 82.944 0,06%
- veiligheidszone - lpg (art. 54.21) 82.944 0,06 %
Vrijwaringszone 1.251.219 0,94%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 54.16) 212.794 0,16 %
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 1 (art. 54.17) 54.138 0,04 %
- vrijwaringszone - waterstaatswerk 2 (art. 54.18) 213.103 0,16 %
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 54.19) 410.953 0,31 %
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 54.20) 360.230 0,27 %
Wro-zone 132.860.663 99,87%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 54.31) 4.597 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 54.32) 2.324 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 54.33) 821 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 ob (art. 54.22) 25.581.790 19,23 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 ko (art. 54.23) 21.799.424 16,39 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 bd (art. 54.24) 22.520.511 16,93 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 go (art. 54.25) 34.524.001 25,95 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 gv (art. 54.26) 3.895.513 2,93 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 bn (art. 54.27) 24.474.242 18,40 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 54.28) 1.116 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 54.29) 20.483 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 54.30) 35.842 0,03 %